www.spartak-pleven.bg
https://spartak-pleven.bg/forums/

Общински футболен клуб "СПАРТАК"
https://spartak-pleven.bg/forums/viewtopic.php?f=17&t=402
Страница 64 от 64

Автор:  Bastian [ 28 Фев 2020, 14:19 ]
Заглавие:  Re: Общински футболен клуб "СПАРТАК"

http://ebulgaria.bg/2020/02/28/%d1%81%d ... b0-%d0%ba/

Еми честито, не че не се и очакваше...

Автор:  Болшевик [ 21 Май 2020, 20:24 ]
Заглавие:  Re: Общински футболен клуб "СПАРТАК"

Цитат:
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК ПЛЕВЕН”
четвъртък, 07 май 2020

ПОКАНА

за свикване на Общо Събрание на сдружение с общественополезна дейност

„ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК ПЛЕВЕН”, ЕИК 114554836

На основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл .4 и чл. 5 от Устава на „ОФК Спартак Плевен” и по инициатива на Управителния съвет на „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК ПЛЕВЕН”, се свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на членовете на сдружението.
Общото събрание ще се проведе на 10.06.2020 г., /сряда/, от 15.00 часа по седалище и адрес на управление: гр. Плевен, пл. „Възраждане” № 2, Актова зала, I етаж. Вид на Общото събрание - извънредно, по решение на УС, при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение в чл. 35 от Устава на сдружението, съгласно измененията в Закона за спорта, който да съдържа следния текст: „В ОФК „СПАРТАК ПЛЕВЕН” могат да членуват само дееспособни физически лица, навършили 16 години, без разлика на пол, националност, етническа, политическа, религиозна и друга принадлежност, които са подали заявление за членство, с което декларират привързаността си към ОФК „СПАРТАК ПЛЕВЕН“, съгласието си с настоящия Устав и заплащат редовен членски внос и определените от ОС целеви парични вноски”, вместо „В ОФК „СПАРТАК ПЛЕВЕН“ могат да членуват само дееспособни физически лица, навършили 16 години, без разлика на пол, националност, етническа, политическа, религиозна и друга принадлежност, както и действащи юридически лица, които са подали заявление за членство, с което декларират привързаността си към ОФК „СПАРТАК ПЛЕВЕН“, съгласието си с настоящия Устав и заплащат редовен членски внос и определените от ОС целеви парични вноски“.

2. Освобождаване и избор на членове на Управителния съвет.

3. Разни.

При липса на кворум и на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл. 16 от Устава, събранието се отлага с един час по-късно, при същия дневен ред и се счита за законно проведено, независимо от броя на явилите се членове.
При гласуване всеки член има право на един глас.
Съгласно чл. 19 от Устава на сдружението, решенията на ОС, касаещи избор и освобождаване на членовете на Управителния съвет, се вземат с квалифицирано мнозинство повече от 2/3 от гласовете на присъстващите и представени на събранието членове на „ОФК СПАРТАК ПЛЕВЕН”.
Настоящата покана да се доведе до знанието на членовете на сдружението съгласно чл.15 от Устава най-малко един месец преди датата на Общото събрание.

От Управителния съвет

https://www.pleven.bg/bg/obyavleniya/po ... -1bg-1bg-1

Автор:  getsov [ 11 Юни 2020, 14:28 ]
Заглавие:  Re: Общински футболен клуб "СПАРТАК"

Вчера се проведе Общо събрание, на което бяха освободени трима от членовете на УС и бяха избрани трима нови. Доколкото разбирам, отпадат притесненията около издръжката на отбора в предстоящото първенство на СЗ Трета лига. Изглежда и съставът се запазва почти на 100% като се очакват и нови попълнения. Въпросът е, че целите към момента са неясни или, с други думи, продължава безсмисленото живуркане на Спартак.

Страница 64 от 64 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/